donderdag 11 juni 2015

Spyker uit surseance: rechter stemt in met crediteurenakkoord en verwerpt bezwaar LKD Lizings

Het crediteurenakkoord dat Spyker aan zijn schuldeisers had voorgesteld, en waar de meerderheid vóór had gestemd, is donderdag bekrachtigd door de rechtbank in Lelystad. De rechter heeft het bezwaar van schuldeiser LKD Lizings tegen het akkoord verworpen. Dat betekent dat Spyker uit surseance gaat komen.

De Letse bank LKD Lizings had het bezwaar ingediend omdat die het niet eens was met het voorstel dat Spyker en bewindvoerder Pasman aan de schuldeisers deden. In dat voorstel kregen ze schulden tot 12.000 euro volledig vergoed, plus 10 procent van het meerdere als de openstaande schuld groter is. De meerderheid stemde vóór.

LKD Lizings, vroeger onderdeel van het voormalige bankenimperium van Spykers eerdere financier Vladimir Antonov, was van mening dat er méér te halen moest zijn uit de boedel van Spyker, maar daar was de rechter het niet mee eens. De rechter wijst er op dat Spyker 'al enige tijd stil ligt en er geen, dan wel een zeer geringe, omzet wordt gegenereerd die niet opweegt tegen de doorlopende kosten'.

Merk is 3 miljoen waard
Wel is er nog sprake van activa, zoals de merkwaarde van Spyker, die de bewindvoerder op 3 miljoen euro stelt. LKD Lizings gaat uit van een hoger bedrag, maar de rechter stelt dat de merkwaarde gedaald is omdat Spyker geen auto's meer produceert en de eerdere waarderingen uitgaan van een productie van veel auto's. Ergo: de 3 miljoen euro is momenteel een juiste waardering.

Volgens de rechter zou het voorgestelde crediteurenakkoord pas ongunstig uitpakken als de boedel van Spyker in geval van een faillissement meer dan 7,5 miljoen euro zou opleveren. Maar het lijkt de rechter en de bewindvoerder onwaarschijnlijk dat dat bedrag nu uit Spyker te halen is.

LKD Lizings viel ook over de deal die bewindvoerder Pasman had gesloten met de voormalige Britse dochter Saab Great Britain. Die claimde 24,9 miljoen euro, maar Pasman sloot een deal waarbij Saab GB genoegen neemt met 61.000 euro plus 48.000 euro door aandelen in Spyker te verkopen. Dit grijpt terug op een eerdere overeenkomst tussen Spyker en Saab GB die nog niet geheel was nagekomen.

Uit surseance
De uitspraak van de rechter betekent dat Spyker uit surseance gaat komen, tenzij LKD Lizings in beroep gaat tegen het vonnis van vandaag.

Maar ook al komt Spyker uit surseance, dan is het voortbestaan allerminst verzekerd. Zoals de rechter al aanstipt, ligt Spyker al een hele tijd stil en worden er geen auto's gebouwd. Om Spyker weer opnieuw draaiend te krijgen, is zo'n 30 tot 50 miljoen euro nodig, schatten bewindvoerder Pasman en Arjen Dikken, de financieel directeur van Spyker.

Pasman heeft tot dusver geen financier kunnen vinden die een dergelijke bedrag in Spyker wil investeren. En er zijn geen signalen dat dat binnen afzienbare tijd wel gaat gebeuren. Volgens Pasman en Dikken zal Spyker vooralsnog een slapend bestaan leiden.

Later meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten