maandag 24 juni 2013

Spyker heeft het te hard willen spelen tegen General Motors

Spyker lijkt zijn hand te hebben overspeeld in de manier waarop het General Motors aanpakt in de claimzaak. Nadere bestudering van het vonnis brengt interessante zaken aan het licht.

Het schriftelijke vonnis van rechter Gershwin Drain, dat wij in bezit hebben, leert dat deze rechter in Detroit op inhoudelijke punten weinig heel laat van Spykers argumentatie. De twee inhoudelijke punten zijn kort samengevat: het reddingsplan voor Saab in samenwerking met Youngman was onvoldoende levensvatbaar en bood te weinig verwachting op een daadwerkelijk resultaat. Het reddingsplan was niets meer dan een ongetekende overeenkomst op hoofdlijnen om verder te onderhandelen, oordeelt de rechter. Er waren volgens hem geen feiten die wezen op een nabije invulling. De door Spyker genoemde termijn van dagen of hooguit twee weken is volgens de rechter "far reaching at best".

Ten tweede vindt de rechter dat het contract tussen Spyker en GM over de overname van Saab uit februari 2010 wel degelijk het recht en de ruimte geeft aan GM om zich tegen de voorgenomen Youngman-deal te keren. Dat contract is "helder en ondubbelzinning", vindt de rechter.

Kwade opzet
Maar daar komt nog een derde punt bij. Spyker verwijt GM kwade opzet. "Tortious interference" zoals Spyker het noemt. In goed Nederlands is dat onrechtmatige bemoeiing. GM heeft ons doelbewust over de rand van de afgrond proberen te duwen, zei Muller in zijn toelichting op de bekendmaking van de claimzaak in augustus 2012.

De rechter is echter van mening dat die vermeende kwade opzet niet aantoonbaar is. Spyker beargumenteert dat GM Saab bewust kapot wilde laten gaan om te voorkomen dat Saab onder Youngman een concurrent voor GM zou worden op de Chinese markt. Spyker vult die argumentatie aan door te stellen dat GM misleidende uitlatingen heeft gedaan die niet stroken met de inhoud van het Saab-contract tussen Spyker en het Amerikaanse autoconcern.

De rechter veegt daar de vloer mee aan in zijn vonnis. GM deed en zei gewoon waar het contractueel toe gerechtigd was, zegt hij. Spyker heeft naar de mening van de rechter niet kunnen aantonen dat daarbij kwade opzet aan de orde is.

Spyker heeft geprobeerd om GM te betichten van kwade opzet, maar de rechter acht dat onbewezen. Op dit punt lijkt Spyker zijn hand te hebben overspeeld. Proberen te beargumenteren dat GM zich niet aan een contract houdt is één ding, maar kwade opzet proberen duidelijk te maken is een tweede.

Het is opvallend dat rechter Drain Spyker op geen enkel punt tegemoet komt. We zijn benieuwd of daar in hoger beroep iets aan verandert.


Lees in het blog Amerikaanse rechter kraakt reddingsplan Saab hoe Victor Muller wel vaker een deal presenteert als signed, sealed and delivered terwijl het niet meer is dan een akkoord op hoofdlijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten