vrijdag 21 juni 2013

Amerikaanse rechter kraakt reddingplan voor Saab

Het oordeel van de rechter in Detroit in de zaak tegen General Motors was al bekend. Maar nu is het schriftelijke vonnis beschikbaar, waarin de rechter zijn afwijzing van Spykers claim toelicht. Dat voegt een belangrijk nieuw inzicht toe.

GM stond in zijn recht om de reddingspoging van Saab te blokkeren, had de rechter tijdens de zitting op 10 juni jongstleden al gezegd. In het schriftelijke vonnis komt daar een interessant nieuw gezichtspunt bij. De rechter vindt dat het reddingsplan dat Spyker samen met geldschieter Youngman had opgesteld, onvoldoende doortimmerd was, schrijft het Financieele Dagblad, dat inzage heeft in het vonnis.

Volgens het FD kenschetst de rechter het plan van Spyker als een ‘template’ waarin nog veel afspraken nader moesten worden ingevuld en waaraan de Chinese overheid, de Zweedse overheid en de EU nog hun goedkeuring moesten geven. ‘Zelfs als je er met de meest optimistische blik naar kijkt, kun je niet concluderen dat uit de feiten een aannemelijke bedrijfsverwachting vloeit’, zo citeert FD uit het vonnis.

Tik op de vingers
Hiermee krijgt Spyker-topman Victor Muller een gevoelige tik op de vingers voor een hebbelijkheid die hij al vaker heeft getoond. Deals die hij sluit en presenteert als signed, sealed and delivered, blijken in de praktijk vaak  meer een intentieverklaring te zijn dan een compleet uitgewerkte overeenkomst. De deals bevatten doorgaans vele aannames of nemen een voorschot op zaken die nog moeten gebeuren. Dat kunnen essentiële condities zijn, zoals goedkeuringstrajecten bij allerhande autoriteiten.

Muller stootte in dit opzicht al vaker zijn neus tijdens zijn pogingen om Saab te redden in 2011. Gedurende dat proces kwam Muller meermaals deals op de proppen waarvan de uitvoering lang op zich liet wachten, of die zelfs helemaal van tafel verdwenen. Dat was bijvoorbeeld het geval met Hawtai, dat in maart 2011 toezegde om geld in Saab te steken. Maar de Chinese autoriteiten staken daar een stokje voor.

Handshake betekent niets
Muller zelf gebruikt nogal eens de term framework agreement, ofwel een raamovereenkomst. Er is overeenstemming dat partijen samen wat gaan doen, de hoofdlijnen zijn afgesproken, maar niet meer dan dat, en daar worden handen op geschud. Voor Chinezen betekent zo'n handshake akkoord weinig, zo hebben bronnen die de Chinese manier van zaken doen goed kennen, ons verteld tijdens ons onderzoek voor ons boek Saab over de kop. Evenzo makkelijk doen ze een dag na de handshake alsof er helemaal niets besloten is. Dat overkwam Muller ook tijdens de maanden van onderhandelingen met Youngman in 2011 over het redden van Saab.

Dat geldt zelfs in zekere zin voor de huidige deal waaronder Youngman zo'n 10 miljoen euro investeert in Spyker. Die deal werd in augustus 2012 aangekondigd, en in december 2012 bekrachtigd, maar moet nog steeds formeel geclosed worden.

Daar is haast bij. Spyker moet dat sluitstuk geregeld hebben om zijn beursnotering te kunnen behouden. Spyker zit momenteel op het strafbankje van de Amsterdamse beurs en moet vóór september 2013 bij de Euronext-autoriteiten aantonen dat het een levensvatbare toekomst heeft met voldoende financiering om van het strafbankje af te kunnen komen. De handtekening van Youngmans baas Pang Qingnian is daarbij onontbeerlijk.

Lees ook het blog over het hoger beroep van Spyker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten