dinsdag 20 januari 2015

Victor Muller zet weer opmerkelijke stap en gaat in beroep tegen faillissement Spyker


Spyker heeft hoger beroep aangetekend tegen het faillissement van de onderneming. Dat bevestigt het gerechtshof in Leeuwarden, waar het beroep komende donderdag dient. Door het beroep zet Spyker-oprichter Muller curator Henk Pasman flink de voet dwars.

Het komt maar weinig voor dat beroep wordt aangetekend tegen een faillissement, maar Victor Muller zou Victor Muller niet zijn als hij niet elke mogelijkheid zou aangrijpen om zijn geesteskind te redden.

Het beroep betekent dat curator Henk Pasman momenteel het faillissement niet zomaar kan afwikkelen. Want stel dat het hof het faillissement zou terugdraaien, dan zouden stappen die Pasman zet in de ontmanteling van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld een boedelverkoop, in feite ook teruggedraaid moeten worden. In zo'n geval zou Muller gedane transacties weer bij Pasman kunnen claimen. Zolang de beroepszaak loopt, willen betrokken partijen dus niet het risico lopen dingen te doen die onomkeerbaar zijn. Muller koopt er als het ware tijd mee.

De voet dwars
Door het beroep zet Muller curator Pasman dus flink de voet dwars. Muller zal koste wat kost willen voorkomen dat hij de controle over de boedel van Spyker verliest. Direct na het faillissement kondigde hij al aan een doorstart te willen maken via een samengaan met een Amerikaanse fabrikant van elektrische vliegtuigjes.

Maar het is allerminst zeker dat curator Pasman de failliete boedel zonder meer aan Muller verkoopt. Pasman is als curator neutraal, en zoekt naar de beste oplossing voor Spykers schuldeisers. En dat is niet noodzakelijk hetzelfde als de beste oplossing voor Muller.

Meer dan ooit overtuigen
Het beroep geeft Muller de mogelijkheid om het hof te proberen te overtuigen dat er alsnog geld van investeerders aankomt, waarmee hij de boedel kan opkopen en de schuldeisers kunnen worden afbetaald. Meer dan ooit zal Muller zijn overtuigingskracht moeten aanwenden om een ogenschijnlijk verloren zaak weer zijn kant op te keren. Maar we weten intussen dat hij niet te onderschatten is. Steeds als het einde daar leek, wist Muller zich er aan te ontworstelen.

Beroep aantekenen tegen een faillissement is dus zeldzaam, en nietig verklaring van een faillissement is al helemaal zeldzaam. Dat gebeurt alleen als een faillissement is uitgesproken op basis van onjuiste of onvolledige gronden. Zoiets lijkt bij Spyker niet het geval. Wel kunnen in de zitting van donderdag nieuwe feiten van na de faillissementsdatum op tafel worden gebracht. Dus als Muller met nieuw geld kan wapperen, dan is dit het moment.

Het beroep betreft de holding Spyker NV en de dochtermaatschappij Spyker Automobielen BV. De uitspraak kan al volgen binnen acht dagen na de zitting van aanstaande donderdag, aldus het gerechtshof.

Maand geleden failliet
Spyker werd een maand geleden, op 18 december 2014, failliet verklaard nadat bewindvoerder Henk Pasman de surseance van Spyker niet kon voortzetten. Het faillissement geldt voor alledrie de entiteiten die in surseance verkeerden: de holding Spyker NV, de werkmaatschappij Spyker Automobielen bv, waar de meeste bezittingen in zitten en de werkmaatschappij Spyker Events & Branding, waar het hele spel in mee begon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten